Få tyst på oljudet hemma

Skämtet:

Blev du av med oljudet hemma?

- Ja, nu är sillsmässan klar

Meh, testa ett annat >>

annons

one.com

Bygg din dröm online!

Gratis domän i 1 år!

Ta del av erbjudande
-->